KONTAKTY

FoxTop, s.r.o.
Jána Hollého 376/2
917 01 Trnava
tel: 0905 133 242
      0944 950 520

napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky
www.kolacikystastia.sk
"Predávajúci" firma FoxTop, s.r.o., Jána hollého 376/2, Trnava 91701, IČO: 36 255 025
"Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

2. Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na stránke www.kolacikystastia.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka.

 

3. Objednanie tovaru

-          Vytvorenie objednávky:

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky  www.kolacikystastia.sk.

-          Zrušenie objednávky:

Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky, najneskôr však do obdržania informačného e-mailu o vybavení a odoslaní objednávky, a tobez udania dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ zruší objednávku a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, predávajúci mu uhradí zaplatenú čiastku bankovým prevodom zníženú o čiastku tvoriacu náklady na čiastočné vybavenie objednávky, čo je 5% zo sumy objednávky.

 

4. Platba za tovar

-          Osobne: Hotovosťou pri preberaní tovaru na adrese prevádzky: Jána Hollého 376/2, Trnava v čase vopred dohodnutom

-          Na dobierku: Prostredníctvom Slovenskej pošty

-          CardPay: Platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club.

 

5. Dodanie tovaru

-          Prevzatie tovaru priamo na adrese spoločnosti (bez poplatku)

-          Slovenskou poštou 1. triedou (3,50 €)

-          Slovenskou poštou 2. trieda (3,00 €)

-          Expedícia tovaru je obvykle maximálne do 2 pracovných dní. Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu doručenia. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 

 

6. Predavajúci sa zaväzuje:

-          dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

-          adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote (do 2 pracovných dní)

-          vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

 

7. Kupujúci sa zaväzuje:

-           zaplatiť za objednaný tovar

-          prevziať objednaný tovar (V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdŕžanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške €18.- Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní a 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho spojené s objednávkou a expedíciou tovaru. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred (najneskôr však do 7 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o 3,50 € t.j. náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie, manipulačný poplatok a prípadné telefonické, či administratívne náklady. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať.)

 

8. Reklamácie

- Predávajúci nenesie zodpovednosť

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- Reklamácie sú vybavované výlučne na e-mailovej adrese reklamacie@kolacikystastia.sk

- Spôsob vrátenia peňazí a tovaru sa dohodne individuálne

- Minimálna trvanlivosť tovaru je zobrazená na každej objednávke

 

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.kolacikystastia.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

10. Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

ZWNlZTMw